• Tilgang til bryggeriet gis kun til betalende medlemmer av sameiets bryggeklubb som har fullført kurs i ølbrygging eller som kan vise til erfaring fra tidligere brygging.
 • Aldersgrense for bruk av bryggeriet er 18 år.
 • For å sikre tilstrekkelig tilgang for alle medlemmer, kan lokalet bookes for kun én dag av gangen.
 • Dersom man booker en dato, men blir forhindret fra å bruke det den aktuelle datoen – vennligst meld fra om dette umiddelbart, slik at reservasjonen kan slettes og andre medlemmer gis tilgang på det aktuelle tidspunktet. Meldes til bryggeklubb@grefsenterrassehus.noGi også gjerne beskjed i Facebookgruppa, slik at andre får beskjed raskt og kan steppe inn i den ledige sloten.
 • Alle medlemmer har ansvar for å forskriftsmessig vask og desinfeksjon av utstyr etter bruk.
 • Hver enkelt brygger har ansvar for å etterlate lokalet i samme ryddige stand som ved ankomst. Ta gjerne bilde etter opprydding, så slipper det å bli unødvendige diskusjoner om hvem som har rotet.
 • Hver enkelt brygger har ansvar for selv å håndtere eget avfall. Malt, humle og annet avfall som vil råtne og lage lukt må fjernes umiddelbart etter brygging. 
 • All bruk av utstyr og kjemikaler skjer på eget ansvar.
 • Utstyr som er innkjøpt i fellesskap tilhører bryggeriet, og skal ikke fjernes fra lokalene for privat lån eller liknende.
 • Det enkelte medlem er erstatningsansvarlig for evt. skader som påføres utstyr ved bruk.
 • Medlemmer som forvolder skade på utstyr skal umiddelbart og uten opphold melde fra om dette til bryggeklubb@grefsenterrassehus.noDe av dere som er på facebook oppfordres til også å informere om slik skade i gruppa – slik at neste brygger er informert om dette på forhånd.
 • Ved skade skal man omgående kjøpe inn og erstatte de deler av utstyret som er skadet.
 • Medlemmer gis mulighet for å invitere med ikke-medlemmer i bryggeriet for bistand i bryggeprosessen, men medlemmet står selv ansvarlig dersom ikke-medlemmet ved uhell påfører skade på utstyret. Ved slik skade har medlemmet de samme plikter som i de tre foregående punktene.
 • Medlemmer som oppdager feil/mangler/skader på utstyret påført av andre må straks melde fra om dette med tid og klokkeslett for når skaden ble oppdaget. Dokumenter med bilde og send til  bryggeklubb@grefsenterrassehus.no og på Facebook-gruppa dersom dere er medlem der.
 • Brudd på retningslinjene kan føre til ekskludering fra bryggeklubben.