Leievilkår for online booking av Sameiestua

 Ved å foreta online bestilling og betaling for leie av Sameiestua samtykker du samtidig til følgende bestemmelser:

Leieforholdet gjelder fra kl. 12.00 utleiedagen til kl. 10.00 dagen etter. Dersom leien gjelder en weekend, gjelder leieforholdet fra kl. 18.00 fredag til kl. 24.00 søndag. Lokalet skal være ryddet. Overnatting er ikke tillatt.

Før Sameiestua forlates skal:

 • Serviset skylles godt og settes på kjøkkenbenken/oppvaskkummen. Du skal ikke bruke oppvaskmaskinen eller vaske opp.
 • Stekeovn og komfyr rengjøres etter bruk.
 • Bord og stoler vaskes/tørkes av samt ryddes tilbake på plass.
 • Pynt som ballonger og lignende fjernes.
 • Skjema i permen på kjøkkenet fylles ut. Husk at skjemaet må fylles ut og signeres før depositum tilbakebetales.

Vask av servise og gulv er inkludert i leien. Hvis skylling/rydding ikke er utført tilfredsstill­ende, vil det bli avkrevd en ekstra betaling pålydende kr. 500,-. Beløpet trekkes fra depositum.

 Det er ikke tillatt å stifte, lime, spikre, tape eller på annen måte forringe tak, vegger eller inventar. Komfyr, kaffetrakter, vannkoker og lys skal slås av etter bruk. Vinduer og dører, også ytterdøren på baksiden, skal være låst når lokalet forlates. Ytterdøren på baksiden skal ikke brukes ved lufting eller røykepauser. Den skal alltid være stengt.

 • Antall gjester tillatt ca. 40 personer.
 • Demping av musikken skal skje fra kl. 23.00 til kl. 01.30.
 • Det skal være helt stille kl. 01.30. Alle skal være ute av lokalet senest kl. 02.00.
 • Alle tap eller skader som påføres Sameiestua, erstattes av leietager/seksjonseier etter gjenkjøpsverdi og/eller regningsarbeid utført av håndverker.
 • Nøkkelbrikken returneres umiddelbart etter endt leie. Den legges i postkassen i døren på styrekontoret.
 • Andre brudd på leievilkårene, herunder klager i forbindelse med støy i lokalet, vil kunne medføre erstatningsansvar i form av økt leie, tilbakeholdt depositum eller nekt av fremtidig leie.

Sameiestua følger først-til-mølla-prinsippet. Hvis flere beboere ønsker å leie sameiestua på samme tidspunkt, og har meldt sitt ønske på samme tid, vil beboerens ansiennitet være avgjørende. Ved force majeure er sameiet ikke ansvarlig for kostnader som vil påløpe for leietager ved for eksempel leie av annet lokale. Sameiestua tillates ikke anvendt til ungdomsfester.

Avbestilling:

Ved avbestilling mer enn 14 dager før leiedato refunderes leiebeløp.
Ved avbestilling mellom 7 og 14 dager før leietidspunkt refunderes 75 % av leiebeløp.
Ved avbestilling mindre en 7 dager før leiedato refunderes kun 50 % leiebeløp.

Ved avbestilling – send mail til booking@grefsenterrassehus.no. Oppgi navn, leil. nr., dato for leie og kontonummeret som beløpet skal refunderes til. 

Depositum:

Depositum holdes tilbake etter at leieforholdet er avsluttet slik at eventuelle klager og skader kan behandles. Ved klager tilbakebetales ikke innbetalt depositum.

Nøkkelbrikken utleveres den dagen du skal leie og når leie og depositum er betalt. Mistet brikke må erstattes og koster kr. 500,-. Utlevering av nøkkelbrikke finner sted på styrekontoret. Nøkkelbrikken kan også hentes ved å kontakte servicetekniker tlf. 930 18 287 (mellom kl. 06:00 og kl. 14:00).