Barnehage

barnehage

Etter at et ekstraordinært sameiemøtet ga en overveldende støtte til at driften av Grefsen Terrasse Barnehage ble overdratt til en profesjonell aktør, ble kontrakten med Læringsverkstedet Grefsen Terrasse naturbarnehage underskrevet. Læringsverkstedet påtok seg å pusse opp lokalene slik at de tilfredsstilte dagens krav for barnehagedrift. Oppussingen ble gjennomført våren/sommeren 2011.

Barn bosatt i SGT har fortsatt fortrinnsrett til plass.

Informasjon

Navn: Læringsverkstedet Grefsen Terrasse naturbarnehage
Telefon: 920 46 480
E-post: grefsen@laringsverkstedet.no
Se barnehagens hjemmeside: Læringsverkstedet
Oslo kommune: Grefsen Terrasse Barnehage

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page