Barnehage

barnehage

Etter at det ekstraordinære sameiemøtet ga en overveldende støtte til at driften av Grefsen Terrasse Barnehage ble overdratt til en profesjonell aktør, ble kontrakten med Læringsverkstedet underskrevet. Læringsverkstedet påtok seg å pusse opp lokalene slik at de tilfredsstilte dagens krav for barnehagedrift. Oppussingen ble gjennomført våren/sommeren 2011.

Avtalen med Læringsverkstedet er 10-årig. Barn bosatt i SGT har fortsatt fortrinnsrett til plass.

Informasjon

Telefon: 415 36 994.
E-post: bhg.grefsenterrasse@laringsverkstedet.no
Se barnehagens hjemmeside: Læringsverkstedet
Bydel Nordre Aker: Grefsen Terrasse Barnehage

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page