Skøytebane

Hver vinter, når temperaturen tillater det, gjøres sameiets nesten 1000 m2 store ballplass om til skøytebane. Driften av banen baserer seg på frivillighet blant beboere. Dersom du ønsker å bidra, vennligst ta kontakt med styremedlem Arne Bech.
Vanligvis er banen åpen både for beboere og besøkende fra nærmiljøet. Men pga. corona-pandemien har styret sesongen 20/21 sett seg nødt til å legge noen ekstra restriksjoner på bruk av banen.
SÆRSKILTE REGLER FOR SMITTEVERN – COVID 19 
 • Av hensyn til smittevern er skøytebanen i sesongen 20/21 utelukkende forbeholdt beboere i Sameiet Grefsen Terrassehus. Beboere kan ta med maksimalt 2 gjester.
 • Oppretthold minst 1 meters avstand til andre brukere av banen.
 • Det er den enkelte brukers ansvar å holde seg oppdatert på og opptre i tråd med de til enhver tid gjeldende regler for smittevern.
GENERELLE REGLER FOR BRUK AV SKØYTEBANEN
 • Det er kun anledning til å bruke banen mellom kl 7 og kl 22. Opphold utenom dette tidsrommet er ikke tillatt.
 • Bruk av kølle, puck, bandyball el.l. kan kun brukes når dette ikke er til sjenanse for andre brukere.
 • Bruken av banen må ikke utgjøre fare for andre.
 • All bruk av banen skjer på egen risiko.
 • Det anbefales at barn under 8 år er under oppsyn av en voksen.
 • Det oppfordres til bruk av hjelm.
 • Isskraper kan benyttes til å fjerne snø og is. Husk å sette dem tilbake etter bruk.
 • Det er ikke lov å oppholde seg på banen mens den prepareres.
 • Området er privat eiendom og håndheves etter privatsrettslige regler.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page