Skøytebane

Hver vinter, når temperaturen tillater det, gjøres sameiets nesten 1000 m2 store ballplass om til skøytebane. Driften av banen baserer seg på frivillighet blant beboere. Dersom du ønsker å bidra, vennligst ta kontakt med styremedlem Arne Bech.
GENERELLE REGLER FOR BRUK AV SKØYTEBANEN
  • Det er kun anledning til å bruke banen mellom kl 7 og kl 22. Opphold utenom dette tidsrommet er ikke tillatt.
  • Bruk av kølle, puck, bandyball el.l. kan kun brukes når dette ikke er til sjenanse for andre brukere.
  • Bruken av banen må ikke utgjøre fare for andre.
  • All bruk av banen skjer på egen risiko.
  • Det anbefales at barn under 8 år er under oppsyn av en voksen.
  • Det oppfordres til bruk av hjelm.
  • Isskraper kan benyttes til å fjerne snø og is. Husk å sette dem tilbake etter bruk.
  • Det er ikke lov å oppholde seg på banen mens den prepareres.
  • Området er privat eiendom og håndheves etter privatsrettslige regler.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page