Skøytebane

Vinteren 2015/2016 satte styret i gang et prøveprosjekt med å anlegge skøyteis på sameiets ballplass. Det ble en suksess, og var til stor glede for små og store beboere. Styret har derfor besluttet å gjenta dette hver vinter når gradestokken tillater det. Nytt i 2017 er oppsett av lyskastere, slik at banen også kan benyttes på kveldstid etter mørkets frembrudd. Vi oppfordrer alle om å vise hensyn og tilpasse farten slik at man ikke er til skade for seg selv eller andre skøytegåere. Barn bør kun skøyte under tilsyn av voksne. All bruk av skøyteisen skjer på eget ansvar.

Vedlikeholdet av banen baserer seg på frivillighet. Når kulda holder seg stabilt er vedlikeholdet heldigvis minimalt. Styret håper at mange beboere ser verdien av dette tiltaket og ønsker å bidra. Interesserte bes ta kontakt med Arne Bech på epost eller telefon 900 75 628.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page