Beboerkartotek

Ifølge vedtektene skal styret til enhver tid holdes orientert om hvem som eier og bebor de enkelte leilighetene. Dette gjelder også ved fremleie. Melding om dette skal gis til styrekontoret.

Beboerkartoteket gir grunnlag for ajourhold av navneskilt til postkasser og callinganlegg, strømabonnement og giroer for fellesutgifter. Nærmere informasjon om postkasser og fellesutgifter – se praktisk informasjon.

Det er derfor viktig at beboerkartoteket er oppdatert til enhver tid.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page