Copyright

Sameiet Grefsen Terrassehus

Rettigheter og bruk

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut på Internett for at beboere, ansatte, samarbeidspartnere og andre berørte/involverte skal kunne lese det på skjerm og eventuelt ved utskrift på papir. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette er bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom særskilt avtale med Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT). Informasjonen på nettstedet er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk. Annen bruk, som f.eks. salg eller videreformidling av informasjon på private eller kommersielle nettsider, er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra SGT.

Rettighetshavere er SGT og den enkelte bidragsyter. Det er ikke tillatt å kopiere hele eller deler av SGTs hjemmeside til noe annet område på Internett eller å publisere innholdet helt eller delvis via annet medium. Kopiering og/eller distribusjon av innhold, kode, design og bilder fra dette nettstedet – uten skriftlig samtykke fra SGT – innebærer lovbrudd. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

Sitatrett

I samsvar med god presseetikk er det tillatt å sitere fra sidene, forutsatt kildehenvisning. Dette prinsippet er også lagt til grunn ved bruk av sitater/utdrag fra ulike kilder på Internett på dette nettstedet. Informasjon som er utviklet spesielt for SGT kan ikke benyttes uten særskilt tillatelse.

Linker til andre nettsteder

Linker til eksterne nettsteder er lagt ut som en service overfor brukerne. SGT har ingen kontroll over disse nettstedene, og en ekstern link innebærer ikke noe ansvar for innholdet på eller bruken av de aktuelle nettstedene.

Linker til dette nettstedet

Det kan gjerne legges ut linker til SGTs hjemmeside fra andre nettsteder. Det er imidlertid ikke tillatt å legge ut linker til innhold, dokumenter, bilder o.l. hvis vårt materiale dermed fremstår som del av et annet nettsted løsrevet fra sin opprinnelige sammenheng. I tvilstilfeller skal det innhentes tillatelse fra SGT.

Nettsteder som legger ut link til dette nettstedet må ikke:

  • åpne noen av våre sider i egne rammer (frames)
  • gi inntrykk av at SGT går god for innholdet på det eksterne nettstedet
  • gi uriktig informasjon og/eller et uriktig bilde av samarbeid/sammenheng med SGT
  • gjengi innhold eller bilder fra våre sider (sitater og utdrag med kildehenvisning er tillatt)
  • benytte kode, design eller andre deler av SGTs hjemmeside uten etter skriftlig tillatelse

Bilder og grafikk

De fleste bildene på dette nettstedet er tatt av webredaksjonen. For en del bilder er det innhentet særskilt tillatelse fra fotografer/rettighetsinnehavere (eksempler: Oslo ByarkivHistorielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen og diverse eiendomsmeglere). Enkelte grafiske elementer er hentet fra ulike kilder på Internett og er – etter hva vi er kjent med – royalty-free og ikke copyrightbeskyttet. Eventuelle brudd på copyright bes rapportert til styrekontoret.

Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle feil. SGT fraskriver seg ansvar for innholdsmessige feil og for de konsekvenser som eventuelt måtte oppstå som følge av bruk av informasjon på våre nettsider.

Henvendelser

Spørsmål om opphavsrettigheter i tilknytning til dette nettstedet, kan rettes til styrekontoret som vil videreformidle henvendelsen til webredaksjonen/styret.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page