Elbil lading

I sameiet er det installert infrastruktur for lading av elbil i garasjeanlegget. Dette er gjort for at alle seksjonseiere skal få mulighet til å etablere ladestasjon på egen biloppstillingsplass.

Alle ladestasjoner skal være av typemode 3 type 1 eller 2 og fabrikat Salto. Krav til bruk av moderne ladestasjoner har til hensikt å minimere brannfare og muliggjøre effektstyring. Montering av ladestasjon levert via bilselger må avtales særskilt (kun Salto-ladere vil bli akseptert). Ladeeffekt vil være 3,6 kW. Etablering av ladestasjon skal kun gjøres etter avtale med og bestilling via styret. Pris for komplett låsbar ladestasjon med automatsikring, jordfeilbryter og strømmåler er er ca. kr. 21 500,- inkl. mva.

Du bestiller av styrekontoret, og kontakter servicetekniker Jon Arild Sæther på tlf.  930 18 287 for å avtale plassering.   Normalt tar det 1-2 uker å få installert laderen. Det blir montert egen strømmåler som avleses en gang i året (rundt nyttår). Du mottar deretter faktura fra OBOS på lik linje med det øvrige strømoppgjøret.

Ta kontakt med styrekontoret for ytterligere informasjon.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page