Fugler

Av helsemessige grunner må man ikke tillate fugler å bygge rede på terrassene. Det er for øvrig et alminnelig ønske blant beboerne at man ikke mater fugler på terrassene eller på baksiden.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page