Grilling

Bruk av grill i Grefsen Terrassehus

 • Grilling er KUN tillatt dersom det ikke plager naboer
 • Det er KUN tillatt å benytte elektrisk grill eller gassgrill
 • Det er forbud mot grilling med trekull og tennvæske på alle terrasser
 • Det er satt opp grillanlegg ved lekeplassen og tennisbanene som en alternativ mulighet

Grillvettreglene

 1. Grillen skal stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale.
 2. Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen.
 3. Barn skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 4. Bruk ikke flagrende eller løstsittende tøy under grilling.
 5. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 6. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 7. Ha alltid førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. Les om førstehjelp ved brannskader

Kilde: Norsk brannvernforening

Gassvettreglene

 1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
 2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
 4. Finn eventuelle lekkasjer snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.
 6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
 7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
 8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
 9. Studér monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gassgrill

 • Gjør deg godt kjent med bruksanvisningen for gassgrillen.
 • Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold av grillen nøye.
 • Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og -slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping.
 • Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen.
 • Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken. Flytt flasken til et sikkert sted dersom det er mulig. Fjern alle varmekilder, f.eks. stearinlys, sigaretter, stråleovner o.l. Gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet.

Kilde: Norsk brannvernforening

Slik skal du oppbevare en gassbeholder

 • Innendørs skal gassflaskene oppbevares stående på stabilt underlag i et luftig skap.
 • Utendørs skal skapet i tillegg være av ubrennbart materiale.
 • Det må være god avstand til antennelseskilder.
 • Flaskene skal ikke utsettes for varmepåvirkning.
 • Gassflasker skal aldri oppbevares i kjeller.
 • Man kan oppbevare to flasker på inntil 11 kilo hver i en boenhet uten tillatelse. Dersom man ønsker å oppbevare større mengder enn dette, må man søke det lokale brannvesenet om oppbevaringstillatelse.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page