Husdyrhold

  • Det er tillatt å holde husdyr, såfremt dette ikke er til sjenanse for naboene.
  • Lufting av hunder tillates ikke i hageanlegget på forsiden av blokkene, eller på plenen bak. Bruk pose!
  • Husdyr må ikke slippes ut i korridorene alene og må ikke luftes på terrassen med mindre denne er sikret mot at det kan komme over til tilstøtende terrasser (gjelder f.eks. katter).
  • Hvis hunden skulle ha et uhell i fellesarealene innendørs, må eier fjerne etterlatenskapene umiddelbart.

Det er generell båndtvang på alle fellesområder både inne og ute.

Utdrag av husordensreglene:

«Det er tillatt å holde hund under forutsetning av at den ikke sjenerer andre beboere eller deres gjester. Hunder må ikke etterlates i leiligheten hvis de ikke er trent opp til dette uten å bjeffe eller hyle. Lufting av hunden må ikke foregå på lekeplasser, i sandkasser, på plener og annet grøntanlegg, heller ikke utenfor inngangspartier eller innendørs. Hundens etterlatenskaper skal fjernes.

Hunder som ikke er under eierens fulle kontroll og går ved eierens side, må holdes i bånd. Ingen hunder skal løpe på egen hånd i korridorer eller inngangspartier, eller på de andre fellesarealer ute eller inne. Eieren er ansvarlig for at reglene følges. Ved overtredelse, som på tross av skriftlig påtale fra styret, gjentas, kan hunden forlanges fjernet innen 1 måned. For øvrig gjelder Norges Hundeeierforbunds regler for hundehold. Forholdet gjelder også katt.»

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page