Huskeregler for bålbrenning

Brenning av bål og St. Hans-feiring hører sammen, men vær oppmerksom slik at ikke brannvesenet må komme for å slukke bålet. 

Huskeregler

 • Sjekk reglene hos ditt lokale brannvesen eller i kommunen.
 • Innhent tillatelse fra grunneier.
 • Husk at det skal være en ansvarlig person for bålet. En voksen og edru person bør ha hovedansvaret for St. Hans-bålet og være til stede helt til bålet er slokket.
 • Ta med slokkeutstyr og bøtter.
 • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr.
 • Ikke bygg bålet for stort. Kast heller på mer ved etter hvert.
 • Unngå for mange løse gjenstander på bålet.
 • Sørg for at barn holder god avstand til bålet. Kle dem gjerne i naturstoffer som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og kan smelte under sterk varme.
 • Sørg for at materialer som kastes på bålet er rene treprodukter, og brenn kun tørre trematerialer.
 • Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes. Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, gamle sofaer, bildekk etc.
 • Er bålet høyt, bør det antennes på midten. På den måten unngår du for store flammer og sterk varmeutvikling.
 • Store bål avgir sterk strålevarme og er dermed ikke egnet til å grille på. Ha gjerne en grill ved siden av, eller lag et mindre bål i tillegg til hovedbålet.
 • Slokk bålet godt før kvelden er omme. Aske og glør som ikke er slokket skikkelig kan fly av gårde med vinden og antenne hus og skog. Forlat derfor aldri bål som ikke er 100 prosent slokket.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page