Markiser

Styret gjør oppmerksom på at det for tiden pågår en prosess for å skifte samtlige markiser i sameiet, noe som kan føre til at såvel fargekode som kvalitet kan bli endret. Derfor oppfordrer vi eiere som ønsker å skifte, eller kjøpe ny, markise i 2022 om å avvente beslutningen som vil bli fattet på årsmøtet i 2023.

Det er vedtatt av sameiemøtet at markiser over terrassene eller luftebalkong skal være kornblå. Nærmere opplysninger om kvalitet og farge kan fås ved henvendelse styrekontoret.

Markiser må holdes i stand, slik at de ikke virker uakseptabelt forstyrrende på fasaden. Beboere med markiser som er ødelagt, svært skitne eller sterkt falmet, må enten rengjøre markisen, skifte duken eller fjerne markisen helt.

Har du jordslag eller grønn algevekst på markisen finnes det et lite vidundermiddel: ShipShape. Dette er et vaskemiddel som man får kjøpt hos fargehandleren, enten på Grefsen eller på Storo. Middelet er effektivt for å få fjernet jordslag før vinteren setter inn.

Ikke kast sigarettsneiper og aske over terrassekanten! Dette havner på naboenes terrasser og kan føre til skader/brennmerker på markiser og på klær og sengetøy som tørkes/luftes.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page