Priser og regler for bruk av tennisbanen

Generelle regler

  1. Det er ikke lov å ta seg inn på banene uten (hvit) adgangsbrikke. Denne kan kjøpes på styrekontoret og koster kr. 300.
  2. Det er ingen timereservasjon.
  3. Tørr bane skal vannes før bruk.
  4. Banen skal feies etter bruk. Feiekosten føres i spiral innover mot midten av hver banehalvdel.
  5. Det skal brukes sko med minst mulig mønster i sålen. Grovt mønster bryter opp grusen, som skal være hardpakket.
  6. F.o.m. 2021 er det dugnadsplikt for å få tilgang til banene.

Naboer og tidligere beboere kan benytte banene ved å kontakte styrekontoret. Pris for medlemskap er kr. 1000,- pr. sesong. Ved innmelding første gang må man også betale kr. 300 for en nøkkelbrikke som gir adgang til banene.

Innbetaling kan gjøres via VIPPS til «Grefsen Terrassehus Betaling» eller til bankkonto nr. 1645.11.81762. Merk betalingen med TENNIS og ditt leilighetsnummer (evt. med teksten EKSTERN). 

Når betalingen er registrert mottatt, kan nøkkelbrikken hentes på styrekontoret i 1. etasje inngang B/C i åpningstiden. Alternativt kan servicetekniker kontaktes på tlf. 930 18 287 mellom kl. 6-14 på hverdager.

Styrekontor

Ulf Deinoff
Telefon. 400 16 445
E-post: styrekontor@grefsenterrassehus.no

Styrets kontaktperson

Robert Gjerde
Telefon: 911 64 212
E-post: robert.gjerde@aftenposten.no

Vedlikehold

Martin Lund-Iversen
Telefon: 913 31 489
E-post: martin.lund.iversen@gmail.com

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page