Priser og regler for bruk av tennisbanen

Generelle regler

  1. Det er ikke lov å ta seg inn på banene uten (hvit) adgangsbrikke som åpner låsen.
  2. Det er ingen timereservasjon.
  3. Tørr bane skal vannes før bruk.
  4. Banen skal feies etter bruk. Feiekosten føres i spiral innover mot midten av hver banehalvdel.
  5. Det skal brukes sko med minst mulig mønster i sålen. Grovt mønster bryter opp grusen, som skal være hardpakket.
  6. Det er dugnadsplikt for brukerne av banene.

Beboere i SGT betaler kr 500, tidligere beboere og naboer kr 1000 for sesongen. Ny adgangsbrikke koster i tillegg kr 300 og blir lagt i postkassen etter at betaling er registrert. Påfølgende år må brikken oppdateres på boksen ved siden av døra til styrekontoret etter at adgang er tildelt.

Dugnadsplikten er på to timer hver sesong for hver adgangsbrikke og registreres av vedlikeholdsleder:

  1. For de som ikke hadde adgang foregående år, holder det å betale for inneværende år for å få adgang (de trenger ikke gjøre dugnad før de får adgang).
  2. For de som hadde adgang foregående år, må dugnadsplikten være oppfylt enten i løpet av foregående år eller før adgang tildeles inneværende år.

Innbetaling kan gjøres via VIPPS til 29023 («Grefsen Terrassehus Betaling») eller til bankkonto nr. 1645.11.81762. Merk betalingen med TENNIS og ditt leilighetsnummer (evt. med teksten EKSTERN). 

Når betalingen er registrert mottatt, kan nøkkelbrikken oppdateres på terminalen utenfor styrekontoret i 1. etasje inngang B/C. Når kvitteringsmeldingen «Thank You» vises på skjermen er brikken klar til bruk.

Skal du hente ny brikke, eller ønsker hjelp til å oppdatere din gamle brikke, kan du komme innom styrekontoret i besøkstiden, eller kontakte servicetekniker på tlf. 930 18 287 mellom kl. 6.30-14 på hverdager.

Styrekontor

Ulf Deinoff
Telefon. 400 16 445
E-post: styrekontor@grefsenterrassehus.no

Styrets kontaktperson

Robert Gjerde
Telefon: 911 64 212
E-post: robert.gjerde@aftenposten.no

Vedlikehold

Martin Lund-Iversen
Telefon: 913 31 489
E-post: martin.lund.iversen@gmail.com

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page