Retningslinjer for tilfluktsrom

Vedtekter/regler for lagring i Tilfluktsrom Syd og Nord

Sameiets tilfluktsrom finnes i garasjeanlegget. Rommene har alt nødvendig utstyr for ventilasjon, sanitæranlegg etc. I fredstid benyttes rommene til lagerrom i overensstemmelse med retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. styrekontoret eller servicetekniker kan gi nærmere informasjon.

 • Tilfluktsrom Nord har inngang mot Maridalsvannet, mens tilfluktsrom Syd har inngang mot innkjørselen til Sameiet Grefsen Terrassehus.
 • Tilfluktsrom Nord kan brukes for korttidslagring av sesongrelaterte eiendeler (bildekk, hagebord og lignende).
 • I Tilfluktsrom Syd tilbys langtidslagring mot betaling.

Korttidslagring – Tilfluktsrom Nord

 • Sameiet Grefsen Terrassehus tilbyr korttidslagring av sesongrelaterte eiendeler i Tilfluktsrom Nord. Med sesongrelaterte eiendeler menes bildekk, hagemøbler, annet terrassetilbehør (grill, parasoll og lignende) og sportsutstyr (ski, sykler, akebrett og lignende).
 • Alle eiendeler som plasseres i Tilfluktsrom Nord for korttidslagring, må merkes med leilighetsnummer og dato.
 • Gjenstander som ikke kan karakteriseres som sesongrelaterte, vil bli fjernet uten forvarsel. Gjenstander med datomerking eldre enn ett år vil også bli fjernet uten forvarsel.
 • Tilfluktsrom Nord åpnes en periode på våren og en på høsten. Åpningsperioden kunngjøres på hjemmesiden og på oppslagstavlene.
 • All lagring i Tilfluktsrom Nord skjer på eget ansvar. Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene generelt er lite egnet til lagring.
 • Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene skal kunne gjøres beredskapsklare i løpet av 48 timer.

Betalt langtidslagring – Tilfluktsrom Syd

 • Sameiet Grefsen Terrassehus tilbyr langtidslagring av eiendeler tilhørende sameiere og beboere i Sameiet Grefsen Terrassehus i Tilfluktsrom Syd.
 • Hensetting av gjenstander i Tilfluktsrom Syd skal kun skje på nummerert plass anvist av styrekontoret eller servicetekniker.
 • Alle gjenstander skal merkes med leilighetsnummer og dato. Umerkede gjenstander og gjenstander hensatt utenfor anvist område ansees som søppel og kastes uten forvarsel.
 • Plass for langtidslagring prises per kvadratmeter. Minimumsleien tilsvarer til enhver tid prisen for én kvadratmeter for ett år. Styret fastsetter leieprisen.
 • Ubetalt leieavgift likestilles med ulovlig hensetting av gjenstander, og hensatte gjenstander kastes uten forvarsel.
 • Det er én – 1 – måned oppsigelse på leieavtalen og løper fra den første i måneden. Minimumsleien må uansett betales fullt ut.
 • All lagring i Tilfluktsrom Syd skjer på eget ansvar. Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene generelt er lite egnet til lagring.

Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene skal kunne gjøres beredskapsklare i løpet av 48 timer.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page