Retningslinjer for trimrommet

Retningslinjer for bruk:

 • For å benytte gymsal og apparatrom må man bo i sameiet, og betale en treningsavgift. Man vil da få utlevert et nøkkelbrikke som gir adgang til Trimavdelingen for samtlige beboere i egen seksjon/leilighet. Innbetaling kan gjøres ved å overføre beløpet til kto. 1645.11.81762, betale med VIPPS til «Grefsen Terrassehus Betaling», eller med kort/kontanter på styrekontoret i åpningstiden. Husk å påføre innbetalingen med «leil. nr. og TRIM».
 • Seksjoner med kun én bruker betaler en årsavgift på 1000 kroner (halvår 600 kr). Seksjoner med flere brukere betaler 1300 kroner (halvår 700 kr). Dette gir adgang til både gymsal og apparatrom.
 • Har man kun behov for å benytte gymsalen, er det en årlig avgift på 300 kroner.
 • Gymsalen er forbeholdt aktiviteter for barn og unge. Faste treningspartier for voksne kan avtales med styret, og varsles gjennom oppslag.
 • Det er 16 års aldersgrense på apparatrommene. All trening skjer på eget ansvar.
 • Nøkkelkortet kan ikke overdras eller brukes av andre. Overtredelse av dette vil automatisk føre til utestengelse.
 • Hvis kø ved apparatene – vis hensyn, begrens tiden til maks 45 min ved hvert apparat.
 • Trimavdelingen vil kunne brukes alle dager mellom klokken 06.00 til 22.00. Styret kan endre åpningstidene uten forvarsel.
 • Døren inn til Trimavdelingen og inn til apparatrommet skal alltid være lukket.
 • Lyden bærer svært godt i bygget. Ta hensyn til både brukere og beboere ved å begrense støynivået. Er du avhengig av musikk o.l. – bruk hodetelefoner/ørepropper.
 • Det er ikke dusj eller omkledningsrom i Trimavdelingen – alle må skifte hjemme.
 • Det skal kun brukes rene innesko.
 • Brukere av apparatrommet skal medbringe eget håndkle til å tørke svette med.
 • Apparatene skal rengjøres etter bruk ved bruk av antibakterielt rengjøringsmiddel.
 • Rydd alltid etter deg. Vekter og manualer legges på riktig plass. Søppel må fjernes.
 • Enhver bruker er ansvarlig for å melde fra til vaktmester eller trimansvarlig i styret dersom man oppdager skader/mangler ved utstyr, eller ureglementert bruk av Trimavdelingen.
 • Sistemann som forlater apparatrom eller gymsal må påse at alt lys er slukket og at alle vinduer og dører er forsvarlig lukket.
 • Det er ikke lov å fjerne utstyr fra trimavdelingen. Fjerning av utstyr som kan anses som tyveri, vil medføre utestengning og politianmeldelse.
 • Ved brudd på retningslinjene kan sameiets styre inndra nøkkelkortet.

Spesielt for brukere av gymsalen:

 • Det er ikke tillatt med skating, rullebrett, skyting eller andre aktiviteter som kan være egnet til å skade rom og utstyr eller som skaper unødig støy. For øvrig skal brukerne opptre så hensynsfullt som mulig.
 • Bordtennisbord, matter o.l. må settes på plass i det lille siderommet etter bruk.
 • Foresatte/foreldre er ansvarlig for barn og unges sikkerhet ved bruk av gymsalen, og for at gymsalen er ryddet og lyset slukket når den forlates.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page