Retningslinjer for oppussing

I forbindelse med at beboere gjennomfører oppussing av egen leilighet, oppstår det tidvis problemer med at gipsstøv trekker ned i tepper i fellesarealer, som vanskelig lar seg rense bort. Styret har i henhold til vedtektenes §4 anledning til å bestille rensing av tepper og/eller bytte fliser dersom det skulle være nødvendig. Slik kostnad vil bli fakturert ansvarlig seksjonseier.

Vi ber om at følgende punkter overholdes:

  1. Dersom gips og annet rivningsmateriale skal bæres ut av leiligheten, dekk til tepper i eget huk, samt tilstrekkelig bortover korridor mot heis. Bruk beskyttelsesfilt/malerfilt. Dekket må fjernes daglig.
  2. Dersom gips/støv/annet rusk trekkes ut i korridor – støvsug hver dag.
  3. Vær varsom med veggene.
  4. Ved uhell, meld fra til vaktmester eller styrekontor.
  5. Søppel skal ikke oppbevares i korridorer eller utenfor bygningsmassen.
  6. Søppelhåndtering (f.eks. iSekk) skal ligge min. 5 meter fra husveggen og i maks 14 dager.

Dersom man benytter entreprenør bør man allerede ved innhenting av pristilbud opplyse vedkommende om dette reglementet. I henhold til §4a i vedtektene er det sameiers ansvar å sørge for at reglene praktiseres.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page