Retningslinjer for vindusutskifting

Grefsen Terrassehus består av fem 10-etasjes boligblokker beliggende mot Grefsenåsen, tegnet av arkitekt Harald Hille i begynnelsen av 1970-tallet. Bebyggelsen er representant for den tids funksjonalisme, har 360 leiligheter, barnehage, sykehjem, fellesarealer etc. Bygningene er ganske dominante i landskapet, men har differensierte etasjer med markerte detaljer og brede blomsterkasser, som mykner inntrykket. Et viktig aspekt i denne sammenheng er de store glassflatene, som gir bygningene et luftig og elegant preg.

Bygningene er nå over 35 år gamle, og for mange sameiere har det vært nødvendig å skifte vinduer, både de store stuevinduene og de mindre soveromsvinduene. Det er den enkelte sameiers ansvar å vedlikeholde disse. Styret er kjent med at det byr på tekniske og praktiske problemer å skifte de store glassfeltene i stuen, og at det er foretatt ulike løsninger. Å dele de store glassfeltene i tre eller fire felt er en god løsning, både teknisk og praktisk. Det gir liv til fasaden, samtidig som det luftige preget opprettholdes.

Styret ønsker en enhetlig løsning for vindusutskiftingen, og har drøftet saken med Plan- og bygningsetaten. Etaten anbefaler at høyde og bredde på de store glassfeltene beholdes. Vesentlig endring av fasadens karakter er søknadspliktig. Som «vesentlig fasadeendring» for vestfasaden regnes fast/panelt veggfelt på sidene og over vinduet, brede «sprosser» og høye brystninger. Dørtype kan også endre fasadeuttrykket.

Inndeling av de store vindusfeltene i tre eller fire felt er ikke søknadspliktig.

Følgende retningslinjer gjelder:

Vestfasaden

 1. 3. 5. 7. og 9. etasje: Store stuevinduer i tre-roms og fem-roms leiligheter
 • Vindusflaten kan deles i to felt (som opprinnelig), tre eller fire felt. Minst ett av feltene skal være skyvedør. Sidehengslet dør er ikke tillatt.
 • Brystningshøyden skal være maks. 50 cm fra gulv inne (opprinnelig høyde 39 cm).
 1. 4. og 8. etasje: Stuevinduer i ett-roms og to-roms leiligheter
 • Vindusflaten skal opprettholdes i to felt, ett av feltene som skyvedør.
 • Brystningshøyden skal være maks. 50 cm fra gulv inne (opprinnelig høyde 39 cm).
 1. 4. 6. 8. og 10. etasje: Kjøkken-/soveromsvinduer i ett-, to- og fem-roms leiligheter
 • Vindusinndelingen skal opprettholdes som opprinnelig.
 • Brystningshøyden skal være ca 100/90 cm (som opprinnelig).

Østfasaden

 1. 3. 5. 6. 7. 9. og 10. etasje: Soverom/spisestue i tre-roms og fem-roms leiligheter
 • Vindusinndelingen skal opprettholdes som opprinnelig.
 • De koblede vinduene kan skiftes ut med tilsvarende i isolerglass.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page