Ringepaneler

Gjennom vedtak på sameiermøte avholdt i april 2015, er det etablert en felles standard for ringepaneler ved leilighetene.  

En felles standard for ringepaneler innebærer at utskifting av navn eller ringepaneler foretas ved bestilling via styrekontor. Det er ikke lov å teipe eller klistre opp navn på panelet. Beboere som ønsker navn på ringepanelet må kontakte styrekontoret for bestilling av navnefolie til ringepanelet.  Videre ber vi om at andre knapper ved siden av panelet unngås.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page