Sameiebrøk

  • For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens eierandel i sameiet
  • Denne brukes som grunnlag for fordeling av fellesutgifter og fellesinntekter
  • Sameiebrøken for de ulike leilighetstypene er angitt i tabellen nedenfor
Leilighetstype Antall rom Antall leiligheter Sameiebrøk
Type 1 2-roms, 1. etasje 30 0,18465
Type 2 3-roms 30 0,33042
Type 3 A 3-roms 50 0,28571
Type 3 B 3-roms 50 0,23324
Type 4 A Hybelleilighet 50 0,13994
Type 4 B Hybelleilighet 50 0,11662
Type 5 A/B 5/6-roms 100 0,40525
Nordhagan 5,2474

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page