Strømsparing

Gode råd for å spare strøm

Lys kan være en stor strømsluker, og bevisst lysbruk kan gjøre at du sparer penger

 • Slå av lyset i rom som ikke er i bruk.
 • Bruk sparepærer istedenfor vanlige pærer. Sparepærer er dyrere, men har 6-15 ganger så lang levetid.
 • Med en lysdimmer har du ikke bare muligheten til å variere mellom stemningsskapende belysning og arbeidslys. Du forlenger også levetiden på lyskildene. Bruker du halogen-lyskilder, vil levetiden på disse kunne fordobles hvis lyset dimmes med ca. 5 %.

Minst halvparten av boligens energibehov går til oppvarming

 • Hold innetemperaturen på 19-22 °C.
 • Del boligen opp i varme og kalde soner, og lukk dørene mellom sonene. Rom du ikke bruker daglig kan ha en lavere temperatur (15 °C). I tillegg kan du vurdere om noen av disse rommene kan være helt kalde.
 • Senk temperaturen om natten og når du ikke er hjemme. Skru panelovner o.l. ned eller helt av om natten.
 • For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5 % av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.
 • Luft kort og effektivt istedenfor å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger. Slå av ovner mens du lufter.
 • Hvis du trekker for gardiner og persienner om kvelden, vil disse isolere mot varmetap gjennom vinduene.
 • Montér termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen. Dette kan redusere strømforbruket til oppvarming med opptil 30 %.
 • Husk at elektriske kabler i gulv kan trekke mye strøm.
 • Montér gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.
 • Flytt nærmere ovnen og/eller hverandre.

Omtrent en fjerdedel av boligens energibehov går til varmtvann

 • Bruk sparedusj (6-9 liter/minutt). Dette halverer som oftest varmtvannsforbruket til dusjing.
 • Redusér temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 °C.
 • Oppvasken bør ikke skylles i rennende varmt vann.
 • Bytt pakninger på dryppende vannkraner.
 • Bruk varmtvannet fornuftig.
 • Redusér antall karbad.

Annet elektrisk utstyr i boligen

 • Fyll vaskemaskinen og oppvaskmaskinen før de brukes.
 • Skru alltid av PC, skjerm, TV, video osv. helt av med hovedbryteren når de ikke benyttes.
 • Ta hensyn til energiforbruket når du skal kjøpe nye husholdningsapparater (kjøleskap, frysere etc.). Energimerket viser hvor mye strøm de enkelte apparatene bruker. Det gir deg mulighet til å velge utstyr med lavt energiforbruk.

Kilder

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page