Tilfluktsrom / bomberom

Vedtekter/regler for lagring i tilfluktsrom nord

Sameiets tilfluktsrom finnes i garasjeanlegget. Rommene har alt nødvendig utstyr for ventilasjon, sanitæranlegg etc. I fredstid benyttes rommene til lagerrom i overensstemmelse med retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styrekontoret eller servicetekniker kan gi nærmere informasjon.

  • Tilfluktsrom Nord har inngang mot Maridalsvannet, mens tilfluktsrom Syd har inngang mot innkjørselen til Sameiet Grefsen Terrassehus.
  • Tilfluktsrom Nord kan brukes for korttidslagring av sesongrelaterte eiendeler (bildekk, hagebord og lignende).

Korttidslagring – Tilfluktsrom Nord

  • Sameiet Grefsen Terrassehus tilbyr korttidslagring av sesongrelaterte eiendeler i Tilfluktsrom Nord. Med sesongrelaterte eiendeler menes bildekk, hagemøbler, annet terrassetilbehør (grill, parasoll og lignende) og sportsutstyr (ski, sykler, akebrett og lignende).
  • Alle eiendeler som plasseres i Tilfluktsrom Nord for korttidslagring, må merkes med leilighetsnummer og dato.
  • Gjenstander som ikke kan karakteriseres som sesongrelaterte, vil bli fjernet uten forvarsel. Gjenstander med datomerking eldre enn ett år vil også bli fjernet uten forvarsel.
  • Tilfluktsrom Nord åpnes en periode på våren og en på høsten. Åpningsperioden kunngjøres på hjemmesiden og på oppslagstavlene.
  • All lagring i Tilfluktsrom Nord skjer på eget ansvar. Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene generelt er lite egnet til lagring.
  • Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene skal kunne gjøres beredskapsklare i løpet av 48 timer.

Styret gjør oppmerksom på at tilfluktsrommene skal kunne gjøres beredskapsklare i løpet av 48 timer.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page