Ventilasjonsanlegget

Fra «Styret informerer», mars 2001

En del sameiere har ytret ønske om justering av styrken på ventilasjonsanlegget. Leverandøren ATK har for lenge siden lovet å gjøre noe, men dette er ennå ikke gjort. Sameiet forventer nå at dette blir gjort i nærmeste framtid, og servicetekniker vil da få instruksjon slik at sameiet senere selv kan foreta nødvendige justeringer.

I enkelte av toppseksjonene har det vært støy- og vibrasjonsproblemer etter at det ble byttet vifter på taket for et år siden. En har forsøkt ulike tiltak for å bøte på dette. Det er nå nylig blitt satt inn nye vifter et par steder. Det synes å hjelpe, og styret er innstilt på å gjøre dette også noen flere steder med vedvarende støyproblemer.

I noen seksjoner er det problemer med støy fra selve ventilene. Det kan da være nødvendig å bytte ut ventilene. Dette er i så fall seksjonseierens ansvar. Det samme gjelder tiltak i forhold til «hyling» fra utette vinduer og dører der luft blir sugd inn.

Fra «Styret informerer», oktober 1999

Avtrekket kan bare reguleres gjennom å justere avtrekksventilene. Det finnes ingen individuell regulering av selve sugeeffekten. Mange steder er avtrekksventilene i dårlig stand eller de er byttet til uoriginal type. Avtrekksventiler av riktig type vil kunne gi bedre regulering, riktig ventilasjon og mindre støy.

Av hensyn til ventilasjonen er det lurt å ha lufteventiler bl.a. over terrassedøren åpen, slik at en får luft inn og unngår støyende luftinnsug langs dører/vinduer. Dette er særlig viktig når en har avtrekk på kjøkkenet åpent. Spesielt uheldig er det å få sugd inn luft langs terrassedøren når det regner, da dette vannet kan trenge inn rundt døren, inn i bygningskonstruksjonen og skape problemer.

 

Det må ikke under noen omstendighet monteres avtrekk til kjøkkenet med egen vifte, da ventilasjonssystemet ikke er tilpasset dette!

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page