Årsmøtet utsatt til 9. juni

Styret har besluttet å flytte årsmøtet til onsdag 9. juni. Frist for innsending av forslag til behandling på årsmøtet skyves derfor parallelt frem til 26. mars.

Årsaken er koronaviruset og usikkerhet knyttet til smittesituasjonen fremover. En rekke arrangementer som skulle vært avviklet denne våren blir nå skjøvet frem til mai/juni, f. eks. er flere av partienes landsmøter flyttet til juni.

Helsemyndighetene har håp om at store deler av befolkningen tidligst kan være vaksinert til sommeren.

Hvis det slår til, så kan det i begynnelsen av juni være mulig å gjennomføre et ordinært årsmøte med fysisk oppmøte, med alle fordeler det innebærer. Og samtidig være rimelig sikker på at avvikling av selv årsmøtet i seg selv ikke bidrar til spredning av viruset.

Det er heller ikke til å legge skjul på at rent økonomisk vil det være billigere å gjennomføre et «vanlig» årsmøte, fremfor et årsmøte som vil være delvis digitalt og inkludere en rekke smittevernstiltak, slik det var under fjorårets årsmøte i august.

Eierseksjonslovens krav er at ordinært årsmøte avholdes innen 30. juni.

Det vil komme skriftlig melding om dato for årsmøtet og frister for innlevering av forslag i postkassene i månedsskiftet februar/mars.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv