Asfaltarbeider i nordenden av blokkene

Mandag 12. desember starter PA med å fjerne asfalten i nordenden av blokkene (mot Kikkutveien). Dette vil i perioder føre til begrenset adkomst til og fra parkeringsanlegget fra denne siden.

Inn- og utkjøring blir fra Grefsenkollveien i denne perioden.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv