Brann i korridoren i 4. etg. i D-blokka [Oppdatert 16.08.17 kl. 18.40]

Oppdatering 16.08.17 kl. 18.40:

Informasjon fra styret

Styret hadde i dag befaring med takstmann Ronny Sørvik og saneringsfirma – skadegruppen v/prosjektleder Tommy Olsen om fellesarealer. Vi oppfordrer beboere, hvis behov, om å ta kontakt med styrekontoret per mail (styrekontor@grefsenterrassehus.no) i forbindelse med vask av fellesarealer, mens beboere skal ta kontakt med eget forsikringsselskap om egen leilighet og bod. Vi konkluderte med at det gjenstår endel vask. Dermed må skadegruppen fortsette sitt arbeid i omlag 2 uker til. De vil prioritere D-korridoren og tilstøtende korridorer tas etterhvert (4.C, 4.E, 8. og 1. etg). Gjennoppbygging starter ikke før skadegruppen er ferdig. Ukentlig vedlikehold skal utføres av forsikringsselskap fram til alt er gjenoppbygd.

Politiet har ennå ikke konkludert om brannårsaken, men deres anbefaling er at beboere fortsatt ikke setter igjen gjenstander i korriorene og sjekker at personer som ønsker å komme inn har nøkkel eller forteller hvem de skal til. De har imidlertid ikke funnet spor av brennbar væske på åstedet. De tar fortsatt imot tips fra beboere.

__________________________

Oppdatering 09.08.17 kl. 18.00:

Status gjenoppretting etter brannen

Skadegruppen har vasket korridoren i 4. etg blokk D gjennom hele sommeren. Per dags dato renses teppene i både C, D og E-blokken. Styret er nå orientert om at Skadegruppen vil ferdigstille sitt arbeid i løpet av uke 33. Etter uke 33 starter gjenopprettingen av korridoren. Det er sameiets forsikringsselskap v/Ronny Sørvik som organiserer dette arbeidet og har ansvar for ukentlig vedlikehold av korridoren til denne er gjenopprettet.

Styret har ved flere anledninger gjennom sommeren bedt om en fremdriftsplan for gjenopprettingen, men har ennå ikke mottatt denne.

Til orientering, så er styret fortsatt ikke kjent med brannårsaken.

________________________

Oppdatering 30.06.17 kl. 12.50:

Problemer med bredbånd og internett

Endel beboere, spesielt i D og E – blokka, opplever problemer med tv- og internettleveransen etter brannen. Montørfirmaet Tessta Connect er på saken og jobber nå hardt for å få inn bemanning til å utbedre skadene i helgen. Foreløpig beskjed er at de i beste fall vil kunne ha utbedret skadene innen helgen er omme – i verste fall innen midten av neste uke. Enkelte seksjoner har såpass store skader på fiberen at det kan ta noe lenger tid. Vi kommer tilbake med mere informasjon når dette foreligger.

________________________

Oppdatering 30.06.17 kl. 12.00:

Håndtering av reaksjoner etter korridor-brannen i D-blokka
På informasjonsmøtet onsdag 28. juni 2017 deltok Oslo kommunes kriseteam. Mange har opplevd stor dramatikk og de personlige opplevelsene og behovene er forskjellige. Har du spørsmål knyttet til reaksjoner etter en slik hendelse eller behov for samtale, ta kontakt med Helge Gravdahl-Egeland hos kriseteamet på tlf 951 73 720. Pga. ferieavvikling oppfordres man til å ta kontakt senest innen første del av uke 27. Du kan alternativt ta kontakt med din fastlege.

________________________

Oppdatering 28.06.17 kl. 14.15:

Politiet har i dag, 28. juni, startet etterforskning av brannårsaken. Selve arnestedet er nå frigitt av Politiet og oppryddingsarbeidet kan starte. For at Politiet skal være i stand til å oppklare saken er det viktig at de får et best mulig informasjonstilfang. Det er derfor avgjørende at alle personer som har gjort små og store observasjoner (hørt/sett noe) før og etter hendelsen snarlig tar kontakt med branngruppa i Oslo Politidistrikt (OPD). All informasjon er viktig. Detaljer som for den enkelte kan virke irrelevante, kan ha stor betydning for etterforskningen. Du kan selv sende et tips til Politiet ved å benytte webskjemaet på lenken: https://www.politi.no/tjenester/tips_politiet/Tips_1.xml (velg Oslo Politidistrikt og merk saken med «branngruppa»). Du kan også melde inn tips på telefon 02800.

_______

Forsikringsoppgjør etter brannen

For skader på fellesarealer gjelder følgende:
Sameiets brannforsikring dekker tilbakestilling av fellesarealer til opprinnelig stand.

For skader på leiligheter og gjenstander gjelder følgende:
Sameiets brannforsikring dekker vask/ bytte av dører, vask av tak, vegger og gulv ved behov. Gjenstander i leiligheter og fellesarealer dekkes av den enkelte beboers innboforsikring. Øvrige skader på innbo og gjenstander, samt kostnader ved alternativ bolig, dekkes av den enkelte beboers innboforsikring.

For beboere som ikke har innboforsikring gjelder følgende:
Sameiet har en forsikring som gjelder brann og naturskade på innbo og løsøre i uforsikret boenhet med forsikringssum kr. 200.000 pr. leilighet og totalt kr. 2 000 000 pr. forsikringsår for alle uforsikrede boenheter i sameiet. Egenandelen er kr. 20 000 per beboer.

Sameiets forsikringsselskap er Berkley/Crawford og skadenr. er 21117.

________________________

Oppdatering 26.06.17 kl. 17.18:

Beboere som har sotskader inne i leiligheter og boder bes om å kontakte eget forsikringsselskap for innbo og løsøre. Referér til sameiets forsikringsselskap Berkley/Crawford og skadenr. 21117, så vil disse koordinere rengjøringen. Dersom forsikringsselskapet ditt har spørsmål om hvem som utfører saneringsjobben, så er dette Skadegruppen AS.

Lysene i hukene skal nå være midlertidig gjenopprettet. Det vil fremdeles ta litt tid før den langsgående LED-belysningen kan tas i bruk igjen.

Takstmann fra sameiets forsikringsselskap har vært på ny inspeksjon i dag. Det vil bli bestilt nye inngangsdører til de leilighetene hvor disse er skadd. Det vil være noe leveringstid på disse.

________________________

Oppdatering 26.06.17 kl. 10:45:

Servicetekniker gjennomfører idag befaring med Granerud Elektro og Tessta Connect for å inspisere elektriske installasjoner og fiberanlegget. Endel beboere har rapportert om manglende tv og internett. Vi håper at disse problemene kan løses raskt.

_______________________

Oppdatering 24.06.17 kl. 18:00:

Styret, i samarbeid med miljøgruppa og servicetekniker, gjennomførte lørdag 24. juni en opprydding i alle fellesarealer der alle objekter og eiendeler ble fjernet. Servicetekniker Jon Arild Sæther har midlertidig avbrutt ferien sin, og kommer til å være her de neste par dagene for å bistå styret med å håndtere situasjonen.

Alle eiendeler som står plassert i fellesarealer vil i fremtiden bli fjernet umiddelbart og uten varsel.

_____________________

Oppdatering 24.06.17 kl. 15.20:

Det kommer tre personer fra et saneringsselskap i løpet av dagen. De skal i første omgang:

  • fjerne lukt, glasskår, sot og annet materiale i korridoren
  • sikre vinduer
  • sette ut luktfanger i 1. og 8. etg. eller der det er behov

Forsikringsselskapet har orientert om at vask av berørte leiligheter, vinduer og dører dekkes av sameiets forsikringsselskap. I tillegg dekker sameiets forsikringsselskap husleietap, hvis man ikke kan bo i leiligheten.

Skader på innbo og løsøre, samt utgifter til alternativt bosted, dekkes av den enkeltes innboforsikring (sjekk dine vilkår).

___________________

Opprinnelig publisert sak:
Natt til lørdag 24.06.17 var det brann i korridoren i 4. etg. i D-blokka i Sameiet.

Brannvesenet og politi var raskt på plass og fikk slukket brannen. Det er ikke loggført personskade og beboerne bor fortsatt i de tilstøtende leilighetene.

Det var imidlertid en kraftig røykutvikling, men liten spredning og tilstøtende branndør i C/D og D/E lukket seg automatisk.

Vi har vært i kontakt med de berørte instanser samt vårt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil komme snarest mulig for å kartlegge skadene. Styret ønsker også å få inn et saneringsselskap for å rydde opp i nær framtid.

Inntil videre har styret stengt av brannområdet, og oppfordrer beboere til ikke å oppholde seg i korridoren i 4. etg. i D-blokka eller i oppgang C/D. Det er også viktig å heller ikke oppholde seg på baksiden av D-blokka, dette på grunn av at flere vinduer er knust og glasskår kan løsne.

Brannårsaken er ikke kjent for styret på nåværende tidspunkt, men vi er orientert om at den blir etterforsket av politiet.

Styret oppfordrer alle til å fjerne ALLE gjenstander i korridorene OMGÅENDE. Styret vil iverksette tiltak for å få fjernet gjenværende gjenstander i løpet av ettermiddagen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv