De små heisene stenges

Utskiftingen av de store heisene går etter planen, og pr. dags dato er det installert nye heiser i alle blokker unntatt C/D. Denne er under montering, og vil bli satt i drift i midten juli i år, kanskje litt før.

Som følge av at vi nå får moderne heiser med større kapasitet, har styret tatt en beslutning om at de små heisene inntil videre skal stenges. Hovedårsaken er at kostnaden ved å holde de små heisene i drift er betydelige.

Samtidig har sameiet nettopp gjennomført to store kostnadskrevende prosjekter (tak og nye storheiser), mens vi står rett foran den største av dem alle, nemlig betongrehabiliteringen.

Hvis beboerne på sikt mener at heiskapasiteten blir for liten, så vil det altså være mulig å skifte ut de små heisene og få disse i drift igjen. Men fordi kostnaden for dette vil bli høy, er det naturlig at en slik avgjørelse tas av sameierne på et fremtidig årsmøte.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv