Ekstraordinært årsmøte kort forklart

Da er resultat av avstemningen klart. Totalt 198 seksjoner avga stemmme, og samtlige forslag ble vedtatt med stort flertall.

Størst oppslutning fikk forslaget om ENØK-tiltak. Styret vil igangsette dette arbeidet umiddelbart, med sikte på å legge frem en sak for det ordinære årsmøtet til våren.

Som kjent har styret nå kun fullmakt til å kartlegge mulige tiltak og hva det vil koste. En eventuell gjennomføring av tiltak (som koster penger) blir det igjen årsmøtet som må bestemme.

Forslagene om ny belysning langs Kjells Aveny og beslag på gangbroer og brystning fikk henholdsvis 87 og 80 prosent oppslutning.

Her er de endelige stemmetallene:

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv