Endringer på trimrommet

Pandemien medførte endringer i bruken av trimrommet. Blant annet ble det nødvendig å spre apparatene, og plassere noen i gymsalen, for å få større avstand mellom brukerne. Forhåpentligvis vil ikke nye mutanter av viruset igjen føre til et slikt behov.

Flere har den siste tiden tatt kontakt med styret og ytret ønske om at den nåværende løsningen med å ha noen apparater plassert i gymsalen, må beholdes. De har påpekt at det blir veldig trangt hvis alle apparatene igjen skal samles i apparatrommet. Samtidig ønsker andre at hele gymsalen igjen må frigjøres i sin helhet til avtalte gruppetrening og barneaktiviteter.

Styret har diskutert dette, og landet på en løsning der vi innfører en vintersesong (1. november – 1. april) og en sommersesong (1. april – 1. november).

I sommersesongen (som er nå) gjelder følgende:

  • 10 prosent av gymsalen (nordenden) være avsatt til apparattrening (i hovedsak sykler).
  • Resten av gymsalen er tilgjengelig for barneaktiviteter og avtalt gruppetrening, men ballspill, innebandy m.m. vil ikke være tillatt.
  • Når det er avtalte og godkjente gruppetreninger, vil det ikke være adgang til å bruke apparatene som står i gymsalen. Avtalte gruppetreninger vil være oppslått på oppslagstavlen i entreen til trimrommet.

I vintersesongen (1. november – 1. april) gjelder følgende:

  • Gymsalen vil i sin helhet kunne benyttes til avtalt gruppetrening og barneaktiviteteter.
  • Alle apparater vil være samlet i apparatrommet. 

Løsningen med en sommer- og  en vintersesong vil kreve fleksibiliet og raushet fra alle. Den som f. eks. sykler i gymsalen, må akseptere at barn samtidig spiller bordtennis eller utfører gymaktiviteter. På samme måte må barn som oppholder seg i gymsalen, akseptere at voksne samtidig trener der.

Denne ordningen er en midlertidig løsning som vil bli evaluert senere. Del gjerne dine synspunkter med ordningen etter hvert direkte til styrekontoret  (styrekontoret@grefsenterrassehus.no) eller til styret (robert.gjerde@aftenposten.no)

 

Vi minner om at foreldre/foresatte er ansvarlig for egne barn og unges sikkerhet ved bruk av gymsalen.

Hvis noen ønsker å endre eller avslutte sin treningsavtale som følge av denne endringen, så ta kontakt med styrekontoret, så blir det selvsagt ordnet.

For øvrig: Tredemøllen som har stått i gymsalen vil nå bli flyttet til tredemølle-rommet. Der vil det altså stå to tredemøller. Tredemøllen som har stått i gymsalen er forøvrig defekt og vil bli erstattet med en ny tredemølle snart.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv