Etablering av fartsdempere på baksiden av blokka

For å få bukt med høy hastighet og å redusere risikoen for ulykker på baksiden av blokka har styret anlagt fartsdempere ved hvert av inngangspartiene. Vi oppfordrer beboere om å i størst mulig unngå kjøring på veien bak blokka, utover nødvendig varetransport. Dersom man allikevel må kjøre der er det viktig å holde lav hastighet. Vi oppfordrer samtidig myke trafikanter om å være oppmerksomme når man beveger seg ut fra inngangspartiene på baksiden. Spesielt stor ulykkesrisiko er det når fotgjengere kommer ut av blokka og biler samtidig kommer kjørende fra syd. Disse bilene har ingen mulighet til å se fotgjengere som er på vei ut fra inngangspartiene, og dersom farten er høy vil dette kunne medføre alvorlig personskade.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv