Forslag om fartshump i Grefsenkollveien

Flere beboere i Grefsenkollveien 12, 14 og 16 har klaget over fartsnivået på biler som passerer i 40-sonen i Grefsenkollveien. Det har vært flere nestenulykker der pga. høy hastighet på sykler, biler, longboards etc. og ved ett tilfelle ble en beboer til fots påkjørt av en syklist. Vedkommende kom heldigvis fra hendelsen uten alvorlige skader.

I et forsøk på å få bukt med situasjonen har styret i SGT i samarbeid med styrene i nr. 14 og 16 rettet en henvendelse til Bymiljøetaten der det foreslås å etablere en fartshump ovenfor innkjørselen til 12-16. Det blir også fremmet forslag om å anlegge et gangfelt ovenfor bussholdeplassen, i tillegg til det gangfeltet som nå ligger nedenfor avkjørselen til Akebakkeskogen.

Vi minner samtidig om at bilister har vikeplikt for trafikk fra både høyre og venstre ved utkjørselen fra vår eiendom og ut på offentlig vei, og at en vel så stor del av ansvaret for å unngå ulykker påligger kjørende på vei ut fra sameiet.

Styret vil komme tilbake med ytterligere info når tilbakemelding fra Bymiljøetaten foreligger.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv