Gangbroene kan tas i bruk igjen lille julaften

Fra og med lille julaften, fredag 23. desember, blir det igjen mulig å benytte utgangene i 1. etasje, og ta i bruk gangbroene for å ta seg inn i eller ut av blokka. Dermed vil alle inngangene til blokka være åpne igjen.

Asfaltering og sluttføring av parkanlegget vil først kunne skje når snøen og kuldeperioden er over til våren. Gangbroene og Kjells aveny vil derfor være gruslagt f.o.m. 23 desember og frem til asfalteringen tar til. Da vil utgangene i 1. etasje igjen bli stengt, men da kun for en kortere periode.

Det vil pågå arbeider i forbindelse med betongrehabiliteringen frem til senest klokken 18 den 23. desember. Så senker julefreden seg, også over betongprosjektet. Arbeidene over garasjeanlegget – altså parkanlegget – vil ta helt pause frem til snøen forsvinner.

Vintermånedene frem til vårløsningen vil gå med til å gjøre diverse gjenstående arbeider i garasjeanlegget. Dette består i hovedsak av en rekke mindre tiltak av type elektroarbeider, utskifting av nedløpsrør, montering av ny hovedgarasjeport, belysning, sykkelboder m. m. 

Entreprenøren PA var tidligere i høst optimistisk med tanke på at en sluttføring av deres del av prosjektet kunne skje rundt årsskiftet, altså tidligere enn opprinnelig skissert til våren 2023. Det viste seg imidlertid å være for optimistisk av flere årsaker.

Vi kommer tilbake med en bred statusrapport med oppdaterte detaljer om betongprosjektet i januar.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv