Håndtering av farlig avfall

Styret minner om at det ikke må kastes farlig avfall i søppel sjaktene. Heller ikke plasseres i garasjeanlegget eller fellesarealer. I forbindelse med vår- og høstdugnad vil det være mulig å kvitte seg med slikt etter nærmere beskjed fra servicetekniker, men IKKE i containerne som vi bestiller til dugnadene. Kastes vanlig avfall i disse må sameiet betale et forholdsvis stort beløp for sortering og destruksjon. Derfor henstilles det til å levere farlig avfall på nærmeste gjenbruksstasjon (f.eks. i Kapellveien 118) hvor man kan levere dette gratis som privatperson, hele året.

Styret har vurdert muligheten for å søke om å få satt ut egne bokser for farlig avfall i garasjeanlegget som en permanent løsning, men ser at dette vil bli en logistikkmessig utfordring da boksene er låst, og må åpnes av servicetekniker hver gang noen ønsker å kaste slikt.

Til slutt minner vi om at batterier, lyspærer og lysstoffrør kan leveres gratis i de fleste dagligvarebutikker, mens det er satt opp egne containere flere steder i området rundt oss hvor glass og metallemballasje kan kastes, f.eks. ved bussholdeplassen ved Akebakken.

Ryddig, rent og rimelig er et godt utgangspunkt for trivsel og miljø.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv