Informasjon om kontraktsforhandlinger i betongprosjektet

Styret har i løpet av august måned gjennomført avklarende møter med to entreprenører med den hensikt å gå inn i avsluttende kontraktsforhandlinger.

De to entreprenørene ligger likt an i pris og er så blitt utfordret av vår prosjektleder Millab Consult på kontraktsbetingelser som minsker SGTs kostnadsrisiko i prosjektet.

I tillegg til pris, som er en hovedprioritet for å velge entreprenør, er Millab og styret svært opptatt at støyforholdene. Mange beboere i SGT jobber fortsatt hjemmefra, og slik kan det også bli en god stund fremover. Det er også viktig at det skal være mulig å kunne bo og oppholde seg i SGT uten altfor mye sjenerende støy under arbeidsperioden.

Én entreprenør har skilt seg ut ved at de har maskinutstyr som både reduserer støy under arbeidene, og i tillegg har en god miljøprofil.

I tillegg til at vedkommende entreprenør har utvist en god oppgaveforståelse, har dette blitt utslagsgivende for å gå videre med denne ene entreprenøren.

Styret har derfor nå gitt Millab i oppdrag å gå inn i kontraktsforhandlinger med denne entreprenøren. Hvis forhandlingene lykkes, kan anleggsoppstart bli i begynnelsen av oktober.

Når en kontrakt er signert, vil styret i samarbeide med entreprenøren sende ut detaljert informasjon om hvor arbeidet starter først, fremdriftsplan og hvilke konsekvenser det har for beboerne med hensyn til støy og parkering

Vi kan pr. dags dato ikke si noe sikkert om hvor arbeidet starter, fordi de to entreprenørene i sine tilbud har valgt å starte i hver sin ende av blokkene.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv