Informasjonskanaler og kontaktpunkter i Sameiet Grefsen Terrassehus

Grefsen Terrassehus

Styret vil på denne måten opplyse om hvordan sameiets ulike informasjonskanaler og kontaktpunkter vil bli benyttet i fremtiden. Vi oppfordrer alle eiere og beboere til følge disse retningslinjene for å sikre god informasjonsflyt og rask saksbehandling.

Vibbo

Dette blir Styrets prioriterte informasjonskanal fremover.

Den brukes av Styret til å formidle beskjeder til beboerne på en rask og effektiv måte. Alt fra årsmøteinnkallinger til hastemeldinger som f.eks. flytting av biler publiseres på denne måten. Du får da melding pr. mail og/eller sms om at nyheten er publisert og kan klikke deg direkte inn på den hvis du er på nett. Har du reservert deg mot elektronisk kommunikasjon får du IKKE slike beskjeder. Derfor oppfordrer vi alle til å godta elektronisk kommunikasjon, selv om du ikke bruker internett eller mail til daglig. Gi da beskjed til OBOS, eller kontakt styrekontoret, så bistår vi deg med det. Det viktige er at du får vite at det har kommet en nyhet. Det er da fullt mulig å henvende seg til styrekontoret for å få en papirkopi hvis du ønsker det. Unntaksvis settes slike nyheter også opp på oppslagstavlene i 1. etasje.

Beboene skal IKKE bruke Vibbo for å henvende seg til Styret. Det må  skje via mail til styrekontor@grefsenterrassehus.no , eller pr. telefon 400 16 445. Hvis styrekontoret er ubetjent, eller henvendelsen gjelder driftstekniske spørsmål, kan/bør man kontakte servicetekniker på tlf. 930 18 287, eller pr. mail til tekniker@grefsenterrassehus.no, Han er her alle hverdager mellom kl. 6.15 – 14.15.

Hjemmesiden (www.grefsenterrassehus.no)

Her finner man det meste av relevant informasjon om sameiet. Nyhetssaker som kan være av interesse for andre enn eiere og beboere, som f.eks. eiendomsmeglere og potensielle kjøpere, vil også bli publisert her.

Beboerforumet (Facebook)

Dette er en intern møteplass hvor beboere kan dele gladsaker, spørre om hjelp eller diskutere det man har på hjertet. Merk at styremedlemmer ( i kraft av sitt styreverv), styrekontoret og servicetekniker, ikke fanger opp saker/spørsmål via denne kanalen. Ønsker man at Styret skal ta tak i noe, skal henvendelsen gå via styrekontoret som nevnt over.

Postkassene

Unntaksvis distribuerer styrekontoret informasjon i postkassene, men denne kanalen er nå nedprioritert.

Oppslagstavlene i 1. etasje

Her henges viktig informasjon som gjelder alle beboere (både eiere og leietaker, opp), med formål om å nå frem til alle, også de som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, eller ikke bruker elektronisk media.

Styrekontoret (Ulf Deinoff)

Alle henvendelser til Styret bør gå gjennom styrekontoret (mail: styrekontor@grefsenterrassehus.no , Tlf: 400 16 445). Styrekontoret er normalt betjent på tirsdager mellom kl. 9-14, onsdager mellom kl. 12-18 og torsdager mellom kl. 9-12. Besøkstid er mellom kl. 12-14 på tirsdager og kl. 16-18 på onsdager. Hvis noe haster kan også servicetekniker kontaktes.

Styrekontoret kan bistå med bl.a nøkkelbrikker, vaskepolletter, trim- og tennisabonnement, leie av sameiestua (og utleieleilighet når den blir tilgjengelig igjen), postkaseskilt, dørskilt, tilgang til callinganlegget og det meste av andre administrative spørsmål og oppgaver.

OBOS

Har du spørsmål om fakturering, eller betaling av fellesutgifter, må du kontakte vår forretningsfører Geir Skarbø i OBOS Eiendomsforvaltning på tlf. 22 86 55 00.

Servicetekniker (Jon Arild Sæther)

Henvendelser som gjelder drift og tekniske utodringer bør stilles direkte til servicetekniker. Hans arbeidstid er normalt fra kl. 6.15 – 14.15 alle hverdager. Han kan også bistå med nøkkelbrikker og polletter når styrekontoret er ubetjent.

Beredskapsvakt

På infotavlene i 1. etasje finner du en oversikt over hvem du kan ringe når servicetekniker ikke er tilstede. Under fanen «Kontakter» på hjemmesiden finner du også informasjon om hvilke oppgaver de kan bistå med.

Andre kontaktpunkter

På hjemmesiden finner du også informasjon andre kontaktpunkter og funksjoner som f.eks. Frivillighetstjenesten,  Miljøgruppa og Valgkomitéen.

Har du spørsmål eller kommentarer til dette skrivet ber vi deg kontakte styrekontoret.

Med et ønske om god informasjonsflyt og rask sakbehandling ønsker vi alle eiere og beboere en riktig god høst!

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv