Informasjonsskriv nr. 9

For å gi et overblikk og innsyn i det arbeidet som styret til enhver tid befatter seg med, publiserer vi jevnlig informasjonsskriv til beboerne. I disse skrivene oppsummeres status på både pågående og avsluttede saker som styret har jobbet med den siste tiden. Klikk her for å laste ned pdf.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv