Innbetalinger i forbindelse med elbil-oppgradering

I forbindelse med utbygging av infrastruktur for elbil ble det vedtatt en midlertidig økning av felleskostnadene. Denne økningen skulle i utgangspunktet kun vare til og med juni 2016, men pga. en feil har kostnaden kommet med på fakturaer til og med oktober 2016.
Styret ber om at allerede utstedte fakturaer til og med oktober betales i sin helhet, og har bedt OBOS om å rette opp feilen og sørge for at overskytende innbetalinger tilbakeføres/krediteres sameierne i forbindelse med neste faktureringsperiode.
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv