Informasjon om stengning av inng AB, 1. etg. / omkjøring via Kurveien

I forbindelse med at PA Entreprenør starter opp arbeid med rehabilitering av gangbroene, og fra mandag 29/8 kl 09:00 stenges inngang AB 1. etg.

Sykler og annet utstyr utenfor inngang AB 1. etg. må fjernes før den tid.

Øvrige innganger holdes åpne som vanlig.

NB! Av hensyn til myke trafikanter og beboere med soverom som vender mot gangveien på baksiden av blokkene, har styret tidligere sendt ut en tydelig oppfordring til beboere og gjester om å benytte adkomst via Kurveien, og således unngå kjøring bak blokkene. Husk at også skolebarn ferdes her.

Veien bak blokkene er forbeholdt nødvendig varetransport, utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som overskrider garasjeanleggets høydebegrensning på 190 cm.

Til tross for styrets oppfordring, observerer vi dessverre at kjøring bak blokkene fortsatt forekommer. Vi gjentar derfor oppfordringen, og ber samtidig myke trafikanter om å være ekstra oppmerksomme ved bruk av utganger bak blokkene – og primært benytte øvrige utganger på forsiden av blokkene, mens AB er stengt.

Anslått varighet på stengning av inngang AB 1. etg. er 2-3 uker.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv