Kort info om status i betongrehabiliteringen

I uke 44 starter meislingsarbeidet under blokk B. Det innebærer at det må påregnes en god del mer støy enn det som har vært de siste ukene.

Vedrørende arbeidet med å sjekke membranen over garasjeanlegget (i parkområdet):

Vi har nå fått bekreftet at vi ikke trenger å skifte ut hele membranen. Dette er en positiv nyhet, og sparer oss for en del utgifter vi fryktet kunne komme.

Som mange vil huske, har det altså vært lekkasjer fra parkanlegget og ned til garasjeanlegget. Årsaken til lekkasjene har vært manglende dren langs dekkekanten, samt at det har vært montert en fiberduk under membranen som enkelte steder henger ned over knotteplasten utenpå støttemuren. Det har derfor oppstått et såkalt kapillært oppsug (her får du google hvis du er interessert!) slik at vann og fukt er blitt ledet inn i riss og støpeskjøter i betongen.

Tilbakeføring av parkanlegget over parkeringsplassene vil bli utført når den kommende vinteren har gjort fra seg, våren 2022.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv