Noen biler under blokk C må flyttes fra 29. aug.

Viktig beskjed til eiere av parkeringsplassene 

200 (274) 

273

275 – 292

Mandag 29. august 2022 vil entreprenøren (PA) starte opp arbeidet med fjerning av asfalt i kjørebanen og graving av dreneringsgrøft ved tilfluktsrom mot blokk C

Derfor må biler og annet utstyr som står under blokkene, og som står ytterst mot kjørebanen i dette området, flyttes. fra kl. 07.00 mandag 29. august

Arbeidet forventes å vare i 1 til 2 uker. Midlertidig parkering vil være på baktomta.

Det vil fortsatt være mulig å benytte de midlertidige ladestasjonene langs tilfluktsrommet mellom kl. 16.00 og 07.00 (adgang via grusvei). Det er viktig at man da flytter bilen så fort den er ferdig ladet slik at andre slipper til.

Hvis du leier eller låner ut din parkeringsplass, er det viktig at du gir beskjed til vedkommende som bruker den.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv