Ny gjesteparkering på baktomta åpner lørdag 16. oktober

Gjesteparkeringen foran blokka opphører, som tidligere varslet, å være parkering for gjester fra mandag morgen 18. oktober.

Da vil området som tidligere har vært gjesteparkering bli forbeholdt seksjonseiere som har sine biloppstillingsplasser under blokk B. Disse har fått henvist sin egen private plass på dette området, som følge av rehabiliteringsarbeidet som nå har startet.

Den nye gjesteparkeringen på baktomta tas i bruk klokken 14 lørdag 18. oktober.

Dette området vil fungere som gjesteparkering i hele anleggsperioden, frem til cirka februar/mars 2023.

Alle biler som av ulike årsaker står på dagens gjesteparkering må altså være fjernet innen mandag morgen 18. oktober.

Av hensyn til våre gode naboer i Kurveien henstilles det om at trafikken fra gjester sluses opp til gjesteparkeringen via vår egen hovedankomst. 

Gjester som kommer med bil skal altså fortsatt kjøre inn fra Grefsenkollveien og kjøre ned i vår garasje-etasje. Deretter videre gjennom hele garasjeanlegget og ut gjennom nordporten – og så opp den nye veien til baktomta. Det vil være skilter som viser vei til gjesteparkeringen.

Vi ber alle beboere om å informere sine besøkende om den nye gjesteparkeringen og tilhørende kjøremønster. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv