Nye medlemmer til valgkomitéen

I forbindelse med at 2 av valgkomitéens medlemmer har signalisert ønske om å fratre sin posisjon, ønsker styret å rekruttere nye medlemmer til å erstatte disse.

Valgkomitéens ansvar er å sørge for at sameiet til enhver tid har et styre som samlet sett har de nødvendige kvalifikasjoner, kapasitet og ressurser til å administrere og drive sameiet på en god og forsvarlig måte.

Beboere som kunne tenke seg å tre inn i valgkomitéen bes om å kontakte styret. For å opprettholde en god kjønnsbalanse oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv