Nytt kjøremønster i parkeringsanlegget fra 18. mai.

Fra og med 18. mai og frem til sommeren vil entreprenøren gjøre en del arbeid som påvirker fremkommeligheten i parkeringsanlegget. I perioder vil derfor deler av anlegget bli sperret og omkjøring skiltet. Samtidig vil de fleste parkeringsplassene på den gamle gjesteparkeringen bli fjernet eller sperret.

De som ikke har fått mulighet til å flytte bilen sin tilbake til den ordinære plassen under blokkene, må i samme periode benytte den midlertidige parkeringsplassen på baktomta bak E-blokken, såfremt ikke skiltingen beskriver noe annet, eller annen beskjed er gitt. Hvis dette skaper store utfordringer for deg, kan servicetekniker kontaktes på tlf. 930 18 287 mellom kl. 6-14 på hverdager, så får vi se om vi kan finne en løsning.

Det viktigste i denne perioden blir å følge skiltingen og vise hensyn, slik at utfordringene blir minst mulig, for flest mulig.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv