Økning i fellesutgiftene fra nyttår

Som tidligere varslet vil fellesutgiftene – eller det mange kaller husleia – justeres opp hvert kvartal fremover. Dette for å dekke kostnader til betjening av fellesgjeld i forbindelse med betongrehabiliteringen og moderniseringen av garasjeanlegget.

Fra 1. januar 2022 øker fellesutgiftene med 11,3 %.

Styret kommer tilbake med informasjon om økningen for 2. kvartal, når tallene er klare.

Innbetalingen til vedlikeholdsfondet KPI-justeres som kjent kun én gang i året. Fra nyttår er økningen på 3,5 %.

Tabellen under viser månedlig innbetaling per leilighetstype for 1. kvartal 2022:

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv