Økning i fellesutgifter

Styret øker fellesutgiftene med 7 % f.o.m. 2020. For sameiet utgjør dette om lag 700 000 kr/ år i økte inntekter i 2020 i forhold til 2019, en noe høyere økning enn KPI.

Fra 2018 til 2019 ble det gjort en KPI-justering på 3,4 % i felleskostnadene, men denne økningen var noe lavere enn SGTs reelle kostnadsvekst. Kostnadene ser også i 2020 ut til å øke mer enn KPI-justeringen. Årsaken til at årets økning i felleskostnader er høyere enn normalt ligger hovedsakelig i følgende forhold:

 • Kommunale avgifter (vann- og avløpsavgift, renovasjonsavgift)  øker fra 2018 til 2020 med 20 %, som utgjør 365 000 kr for sameiet.
 • Forsikringspremie bygningsforsikring økte med 40%, 260 000 kr, fra 2018 til 2019. Prisjusteringen for 2020 er enda ikke besluttet.
 • Årsmøtet 2019 vedtok ny modell for kostnadsdekning av rehabilitering terrasser. I 2019 har sameiets merkostnader knyttet til terrasser med lekkasjer vært på ca 270 000 kr.
 • Forventning om betydelig aktivitet innen vedlikeholdsprosjekter.
 • Økning i strømkostnader.

Avsetning til vedlikeholdsfond øker med 1,5 % og a-konto belastning strøm er uendret.

Fakturaer med forfall 1. jan. 2020 er sendt ut, og for de ulike leilighetstypene utgjør nye månedlige felleskostnader inkl. akonto strøm, vedlikeholdsfond og tv/ internett følgende (økning fra 2019 i parentes):

 • 5-roms  4./ 8. etg          5 862 kr (+248 kr)
 • 3-roms 8. etg                3 635 kr (+143 kr)
 • 1-roms 8. etg                1 957 kr (+71 kr)            
 • 3-roms 4. etg                4164 kr (+176 kr)   
 • 1-roms 4. etg                2 199 kr (+86 kr)
 • 3-roms 1. etg                4 958 kr (+202 kr)          
 • 2-roms 1. etg                2 876 kr (+113 kr)          

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv