Oppdatert fremdriftsplan heis, parkering og betong

Innledning
Betongarbeidene går sin gang, og som tidligere meddelt er PA allerede godt i gang med område D1, og vil fra 28. mars fortsette i område D2, selv om disse områdene var planlagt først til høsten. .

Parkering
Biler som midlertidig er flyttet ut fra områdene B1, B2, C1, C2 og D1 vil etter planen kunne flyttes tilbake på sine opprinnelige plasser som følger:
* B1 – Klar for parkering
* B2 – Blir etter planen klar for parkering kl. 15.00 den 14. mars 2022
* C1 – Blir etter planen klar for parkering kl. 15.00 den 21. mars 2022
* C2 – Blir etter planen klar for parkering kl. 15.00 den 28. mars 2022
* D1 – Blir etter planen klar for parkering før 17. mai 2022
* D2 – Blir etter planen klar for parkering før 17. mai 2022

Selv om bilene kan flyttes tilbake etter denne planen vil det bli behov for noe mer arbeid på et senere tidspunkt. Primært på grunn av noen endringer i forhold til opprinnelig plan, samt noen utfordringer relatert til leveringstider og logistikk (rekkefølge). Dette gjelder primært belysning, merking, sykkelboder og montering av EL bil ladere. Styret kommer tilbake med mer info når dette er på plass. De berørte vil få nærmere beskjed.

Betongrehabilitering
Det var planlagt å påbegynne det forberedende arbeidet under parkanlegget i områdene P1 og P2  den 16 mars, men på grunn av arbeidene i området D2 blir dette utsatt i noen uker. Det forskyver også planene for  rehabiliteringen under resten av parkanlegget, noe det kommer mer informasjon om når vi vet noe mer.

På grunn av omfanget i prosjektet tar vi forbehold om at alle datoer kan bli endret. Vi vil da som vanlig oppdatere informasjonen på vår hjemmeside og i beboerforumet.

Små heiser
Parallelt med betongrehabiliteringen vil utskiftingen av de små heisene foregå i henhold til følgende plan:
* Arbeidet med å installere heis i inngang BC starter i uke 21
* Arbeidet med å installere heis i inngang AB starter i uke 32
* Arbeidet med å installere heis i inngang CD starter i uke 40
* Arbeidet med å installere heis i inngang DE starter i uke 2/2023

Vi har som sagt en krevende tid foran oss, hvor både støy, fremkommelighet og plassmangel kan bli en utfordring. Vi håper alle bidrar med sitt for å holde humøret oppe, og minimere negative reaksjoner. Målsetningen er fremdeles å heve standarden og trivselen i vårt unike sameie.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv