Oppdatert informasjon vedr. betongskader

Styret i sameiet har engasjert Millab Consult AS for å utrede tilstanden til betongkonstruksjonene i garasjeanlegget under blokkene og parkanlegget. Selskapet har fremlagt en foreløpig rapport til styret. Rapporten baserer seg på utført prøvetaking av betongen og analyser av konstruksjonenes bæreevne. Det er avdekket rust på armeringen i nedre del av vegger og søyler og i undersiden av takene. I nedre del av vegger og søyler skyldes rustangrepene at salt har trengt inn i betongen. Dette saltet kommer fra veisalt som trekkes inn i garasjene med biler. Over de områdene som er påvirket av salt er det bekreftet at betongen har en god tilstand. Høyere opp på vegger og søyler, samt i undersiden av taket er betongen forsuret, slik at armeringen begynner å ruste. Denne prosessen fremskyndes ved tilførsel av fukt.  

Garasjene under blokkene

Styret har prioritert å kartlegge områdene under blokkene først. Blant annet er det av statiker utført analyse av bæreevnen til konstruksjonene. Resultatet fra undersøkelsene viser at det ikke er forbundet noen sikkerhetsrisiko med dagens tilstand, men veggene og søylene er sterkt belastet. Disse konstruksjonene bør derfor rehabiliteres innen 3 år fra i dag. I tillegg er det påvist at mindre deler av taket er sterkt belastet, slik at dette heller ikke tåler rustangrep og bør rehabiliteres i løpet av 15 år. 

Garasjene under parkanlegget

Analysen av bæreevnen til konstruksjonene har vist at den lange forstøtningsveggen og søylene er sterkt belastet, og de tåler ikke ytterligere rustangrep på armeringen. I tillegg har dekket (taket) ikke ytterligere bæreevne, slik at toleransen for rustangrep på armeringen er liten. Nedre del av  forstøtningsveggen og søylene bør rehabiliteres innen utgangen av 2020. For å fastslå tilstand på undersiden av dekket er det nødvendig å foreta ytterligere prøvetaking. 

Kostnadsestimat for utbedring

Innen de neste tre årene vil det i garasjeanlegget under blokkene være behov for å utføre rehabiliteringstiltak på omlag kr 20-30 millioner. I tillegg viser foreløpige analyser at den samlede kostnaden kan beløpe seg opp mot 100 millioner i et 15 års perspektiv. Millab Consult AS vurderer at tiltakene vil friskmelde betongkonstruksjonene, og påpeker at styret kan utrede flere alternativer for å redusere fremtidig vedlikeholdsbehov.  Styret kommer tilbake med omfang og vedlikeholdsplan når denne foreligger. Dette vil være et prioritert område det neste året. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv