Pålegg om utbedring av avløpsrør

Styret har mottatt varsel om pålegg om utbedring av avløpsrørene som løper fra sameiet og fram til kommunens kloakkrør, gjennom garasjeanlegget. Utbedringen kan trolig utføres ved innvendig restaurering av rørene. Dette vil innebære en del uforutsette kostnader og kan medføre at vi må grave enkelte plasser nede i garasjene.

Styret ser seg dermed nødt til å omdisponere noen av midlene i årets budsjett for å gjennomføre pålegget, og har derfor besluttet å utsette planlagt asfaltering i garasjen til neste år. Dette av hensyn til økonomi, samt at det vil være lite hensiktsmessig å asfaltere nå dersom disse arbeidene vil innebære behov for graving.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv