Prisøkning som følge av høye strømpriser

Det vedvarende høyere nivået på elektrisitet har ført til at styret har funnet det nødvendig å øke prisen noe på leie av sameiestua og på kjøp av vaskepoletter. Disse prisene har også stått på stedet hvil i mange år, men øker altså nå litt:

Leie av sameiestua øker fra 1000 til 1200 kroner for én dag. For en helg går leieprisen opp fra  2500 til 2750 kroner. Prisen på vaskepoletter går opp fra 3 til 4 kroner pr stk.

For å redusere sameiets strømregning, senkes også temperaturen i korridorene og i fellesarealer. 

Styret har også – for ytterligere å redusere kostnader – besluttet at det fremover skal være containere for levering av restavfall, elektriske artikler, malingsbokser m. m. kun en gang om året. Og da i forbindelse med vårdugnaden. Dette vil spare sameiet for drøye 50.000 kroner årlig.

Vi minner i den anledning om at det også er mulig å kvitte seg med alle typer avfall på Grefsen Gjenbruksstasjon i Kapellveien 118. Her kan man kan man kildesortere og kvitte seg med avfall, 6 dager i uka – året rundt.  

Container-utplassering har vært et svært populært tiltak, så hvis et flertall av sameierne skulle ønske at vi også i fremtiden skal bruke penger på containere to ganger om året, så er det fullt mulig for – den som ønsker det – å lodde stemningen rundt dette på kommende årsmøte i april.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv