Rapport – betongskader i sameiet

Styret har fått utført en initiell undersøkelse av tilstanden på betongkonstruksjonen i garasjeanlegget – under parkanlegget og boligblokkene. Arbeidet har vært utført av konsulentselskapet Millab AS, og har nettopp blitt validert av to uavhengige eksperter. Du kan lese rapporten og vurderingene fra ekspertene i sin helhet på denne lenken. Ekstern vurdering er gjengitt på de 2 siste sidene av rapporten.

Styret er anbefalt å foreta ytterligere kartlegging for å fastslå mer nøyaktig det faktiske omfanget av skader i betongkonstruksjonen. Dette er også nødvendig for å gi et bedre grunnlag for å estimere kostnadene for utbedring og angi en tidsplan for tiltak.

I dag, den 14.03.19, har styret behandlet mottatte rapporter og vurderinger. Styret vil komme tilbake med utfyllende informasjon når omfanget er kartlagt mer presist.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv