Riggehjelp og frivillige til avenyfesten

I forbindelse med avenyfesten søker styret 4 ungdommer i sameiet til hjelp med opprigg og nedrigg av telt, langbord etc.

Opprigg skjer på kveldstid torsdag 16. august fra kl. 19.00  Nedrigg skjer lørdag 18. august fra kl 10.00. Honorar kr. 500,-

Interesserte ungdommer oppfordres til å melde sin interesse via epost til styrekontoret. Merk eposten: «Riggehjelp». Førstemann til mølla.

Styret søker også frivillige til å hjelpe til under selve avenyfesten. Her er det snakk om forefallende oppgaver som å trakte kaffe, rydde litt underveis, sette frem dessert m.m. Interesserte bes om å melde fra til styrekontoret. Merk eposten: «Frivillig».

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv